De Rode Knop Animatie

Wat doe je als je grip dreigt te verliezen op je proces? Een korte animatie over wat vABC doet.